Associació Heura

Heura és una associació de dones que neix el 1986, en el barri de la Verneda Sant Martí de Barcelona. Heura és un marc global de formació i participació obert a les iniciatives i necessitats de tot el barri. L'objetiu fonamental és oferir una formació de qualitat, oberta, democràtica, participativa i crítica que permeti a les dones gestionar la seva pròpia vida social i cultural i afavorir la igualtat personal i la dignitat de totes i tots. Les principals protagonistes d'Heura són les “altres dones”, les que no han tingut abans l'oportunitat d'accedir a espais educatius i culturals i les que no tenen titulacions acadèmiques ni universitàries, trobant-se en desigualtat davant les dones acadèmiques que han silenciat, històricament, les veus de les “altres dones”.
 
Les dones de Heura trenquen aquestes barreres i lluiten a través del diàleg igualitari per la defensa dels seus drets com a dones. Es prioritza donar les eines necessàries per que seguin les pròpies dones les que adquireixin la capacitat i iniciativa pròpia d'autogestión de recursos i capacitats. Les eines es troben en un model d'educació capaç de trencar amb les tradicionals construccions socials i amb la divisió de rols per gènere. Aquest model està basat en la participació, la riquesa que la diferència aporta al conjunt de persones que integren l'associació i en una relació entre iguals en la que les dones puguin expressar la seva veu.
 
En l'actualitat, Heura compta amb 369 sòcies.
 
Les dones decideixen quin tipus de formació volen rebre, englobant tots els àmbits de la societat on es desenvolupa la persona i participant activa i críticament sobre el seu medi social i cultural.
 

Junta de l'Associació Heura:

Presidenta: Josefina Rocamora
Vicepresidenta: Anna Reyes
Secretària: Tomasa Arteaga (Tomi)
Tresorera: Ana M. Lebrón
Vocal: Mame Darra Ndiaye
Vocal: Virginia de Jesús
Vocal: Mari Carmen Hernández
Vocal: Milagros Polo
Vocal: Cristina Sisón