Junta

Junta de l'Associació Àgora:

President: Rosa Maria Lloret
Vicepresident: Sergio Matarán
Secretari: Miquel Albesa
Tresorer: Juan Carlos Ordóñez
Vocal: Adelaida Morte
Vocal: Lijin Zhao
Vocal: Mahfoud Bela
Vocal: Susana Moreno
Vocal: Pedro Mezquita
 

Coordinació general:

Bernat Oró