Accés a la universitat

Que és?

És el curs que prepara per aprovar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Són moltes les persones que hi han accedit i que actualment estan realitzant la carrera escollida o ja l'han finalitzat.

Podeu trobar informació sobre aquesta prova a la web del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

 

 

Quan es fa?

De dilluns a divendres de 20:00-22:00.

 

Qui pot fer el curs?

Les persones majors de 25 anys.