Què diuen de l'Escola

“He visitat centenars de centres d’educació de persones adultes en tot el món però el projecte de La Verneda-St. Martí destaca en els meus records perquè és un lloc tant d’aprenentatge seriós com de diversió. Aquestes dues qualitats el  fan un lloc que serveix tant per la ment com per el cor.”
John Comings. Director del National Center for the Study of Adult Learning and Literacy. Harvard University (USA).

“The spirit of Freire is alive and well. Your example is inspiring and uplifting. Your work forms the fundamental basis for democratic participation and leadership. In our increasingly diverse and interdependent world, what you do is a model for us all. I have seen much to show when I return to Chicago.”

(L'esperit de Freire està ben viu. El vostre exemple és inspirador i reconfortant. El vostre treball forma les bases fonamentals per la participació i el lideratge democràtic. En el nostre món cada vegada més divers, el que feu és un model per a tots nosaltres. He vist moltes coses a mostrar quan torni a Chicago)

Carol D. Lee, Northwestern University (USA) i vice-presidenta AERA (American Educational Research Association). 

“I am so happy to visit La Verneda, and I am very impressed with all that you are doing, and the dialogic way you are doing everything”. 

(Estic molt contenta de visitar la Verneda i estic molt impressionada amb tot el que esteu fent i la manera dialògica en que es fa tot)

Courtney Cazden. Professora Emèrita de Harvard (USA)

“Above all for reminding us of the importance of education for transforming lives and creating solidarity” 

(Per sobre de tot per recordar-nos de la importància de l'educació per transformar les nostre vides i crear solidaritat)

Barbarra Merrill, Centre for Lifelong Learning, University of Warwick (Anglaterra).

“He après molt en aquest centre. És un veritable centre que destina el seu servei als veïns i a la vegada, el centre està dirigit per gent del barri. Val la pena que visiti aquest centre per agafar idees.”

Pun Ngai, Professora Hong Kong Politechnic University (Xina)
 

“ÀGORA representa la màxima expressió del que és la democràcia en educació.”

Institut dels Drets Humans de Catalunya (2006)
 

“He tenido la suerte de vivir un tiempo de sueño con personas que soñaron hace tiempo y todavía lo siguen haciendo. Es un lugar de humanidad, ideales, solidaridad, cultura i civismo”. 

Juan Manuel Escudero, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia
 

“Foi unm grande prazer ver e ouvir suas histórias. Cheias de emoçao, de conquista e de superaçao nos levan a fortalecer nossas esperanças de que é possível esse mundo melhor para todos”.

(Ha estat un gran plaer veure i escoltar les vostres històries. Plenes d'emoció, de conquesta i de superació ens porten a enfortir les nostres esperances en que és possible un món millor per a tots) 

Rose Louback, assessora Secretaria d’Estat d’Educació de São Paulo (Brasil)
 

“By participating in this visit, it’s given me my own dream to try to learn more about Comunidades de Aprendizaje”.

(Participant en aquesta visita, m'ha proporcionat el meu propi somni de provar l'aprendre més sobre les Comunitats d'Aprenentatge) 

Rochelle Gutierrez, professora del College of Education, University of Illinois at Urbana-Champaign (EUA)

“Vocês sao sonhadores e constroem o futuro de uma humanidade mais justa e que respeita as proximas geraçoes”.

(Vosaltres sou somniadors i contruiu el futur d'una humanitat més  justa i que respecta les pròximes generacions) 

Pedro Villares, Director-president Instituto Natura (Brasil)

“Thank you so much for allowing me to come and learn. The enthusiasm and energy is inspiring. It helps us all to remember why we love literacy and work so hard to share that love with others”

(Moltes gràcies per permetre'm de venir i aprendre. L'entusiasme i l'energia és inspiradora. Ens ajuda a recordar perquè estimem l'alfabatització i treballem dur per compartir aquesta passió amb els altres) 

Catherine Compton-Lilly, professora Universitat de Wisconsin (USA)

“M’agraden moltes coses però especialment la cultura d’aquest centre, és un perfum suau que impregna l’alegria i la il•lusió per aprendre de l’altre, dels altres”

Raül Manzano, president Federació Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya