Fent xarxa

El projecte educatiu del que formem part no es limita a les activitats que es puguin fer al barri i el districte, sinó que col·laborem amb d'altres entitats per tal de difondre el moviment de persones adultes i les seves activitats concretes per tot Catalunya i per tot l'estat.

El projecte de la Verneda participa activament en la difusió de l'Educació de persones adultes a través de diverses associacions, com l'AEPA (Associació d'Educació de Persones Adultes) que, dins de l'àmbit català, és l'associació de persones educadores que comparteixen un model democràtic d'educació.

FACEPA (Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes) és la Federació de persones participants d'entitats culturals i educatives, dins l'àmbit català, que coordina tot el conjunt d'activitats públiques, de difusió i dinamització, etc. per una educació democràtica de persones adultes.

Com a entitats membres de FACEPA, també formem part de CONFAPEA (Confederació de Federacions i Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes), que és la organització estatal del moviment de persones participants en educació de persones adultes. El somni és que el que aquest moviment abasti l'àmbit europeu i, per què no, mundial.

També som membres de: 

  • La Federació Catalana del Voluntariat Social
  • La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica
  • Consell Nacional de Dones de Catalunya
     

I tenim convenis de col·laboració amb: 

  • CEAR: Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.
  • Fundació Pere Mitjans. 
  • Fundació Joia
  • Fundació Els Tres Turons
  • Consorci per la Normalització Lingüística