Formació bàsica

Les activitats de formació inicial són una necessitat important al nostre barri i una prioritat fonamental en el projecte de l'Escola d'Adults de la Verneda. Per això tenim diferents horaris per adaptar-nos al màxim a la disponibilitat dels participants, de manera que mai cap persona pugui quedar-se sense la possibilitat d'accedir a una eina cultural i social fonamental com és la lectura i l'escriptura.
La formació inicial està organitzada en tres grups diferents:

  • Alfabetització
  • Neolectors
  • Coneixements instrumentals
  • Castellà oral
  • Català nivell bàsic


Alfabetització:

Què aprenem i què adquirim:

A llegir i a escriure, a fer una lectura crítica dels textos i del mitjans de comunicació, a fer ús de les TIC’s e Internet, a fer raonaments i operacions matemàtiques com sumar i restar, català, etc. i adquirim les competències bàsiques per a la vida quotidiana.

Quan:

Diariament, en 4 horaris diferents: 9:30 a 11:30 / 15:00 a 17:00 / 17:00 a 19:00 / 20:00 a 22:00.

 

Neolectors:

Què aprenem i què adquirim:

A entendre el que llegim i escribim i a interactuar amb els textos, a fer una lectura crítica dels textos i del mitjans de comunicació, a fer ús de les TIC’s i Internet, a fer raonaments i operacions matemàtiques com multiplicar, dividir, el treball amb decimals. També aprenem literatura clàssica, català, etc. i adquirim les competències bàsiques per a la vida quotidiana.

Quan:

Diariament, en 4 horaris diferents: 9:30 a 11:30 / 15:00 a 17:00 / 17:00 a 19:00 / 20:00 a 22:00

 

Coneixements instrumentals:

Què aprenem i què adquirim:

A interactuar amb els textos escrits, a fer una lectura crítica dels textos i del mitjans de comunicació, a fer ús de les TIC’s e Internet, a fer raonaments i operacions matemàtiques com sumar i restar, literatura clàssica, català etc. I adquirim les competències bàsiques per a la vida quotidiana etc.

Quan:

Diariament, en 4 horaris diferents: 9:30 a 11:30 / 15:00 a 17:00 / 17:00 a 19:00 / 20:00 a 22:00

 

Castellà oral:

Què aprenem i què adquirim:

A parlar castellà, a entendre els missatges donats en aquesta llengua, a saber fer ús d'impresos i en general a començar a interactuar amb textos escrits.

Quan:

Dilluns, dimecres i divendres: de 17 a 19h / Diumenges: de 16:30h a 20:30h.

 

Català nivell bàsic:

Què aprenem i què adquirim:

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

Quan:

Dilluns, dimecres i divendres de 19 a 21h / Dimarts i dijous: de 19 a 21h / Dissabtes: de 10 a 13:15h.