El projecte europeu Empoweringyou, ja ha començat!

 

El nou projecte europeu Empoweringyou en el qual treballarem durant els pròxims dos anys, ja ha començat.

El motiu de la realització d'aquest projecte és la preocupació per la baixa participació política, cívica i social dels i les joves, que produeix marginació i exclusió social. Aquesta forma de marginació és expressada primerament en l'abstinència electoral i el limitat interès en accions cíviques i socials. D'acord amb les estadístiques recents de la UE, només el 63% de la ciutadania jove europea participa en eleccions.

Per això treballarem amb altres sis entitats d'Anglaterra, Grècia, Xipre, Romania i Itàlia per desenvolupar una plataforma online i una aplicació mòbil amb l’objectiu de promoure la participació cívica entre els i les joves.