Actuació davant d'una situació d'assetjament o violència de gènere

L’Escola és un espai lliure de violència de gènere i assetjaments. Perquè això sigui una realitat disposem d’un protocol i una comissió específica que treballa per evitar aquestes situacions. 

Què faig si pateixo un assetjament o un cas de violència de gènere a l’Escola?

Hi ha diferents vies per denunciar el cas: 

  • Presentar-te a la Coordinació de l’Escola (“Raconet”)
  • Trucar al telèfon de l’Escola (93 256 57 79) i demanar per Coordinació.
  • Enviar un mail a violenciazero@edaverneda.org

Tots els casos que es presentin (tant presencialment, per telèfon o per mail) seran tractats sempre des de la confidencialitat.

 

Comissió per la prevenció de la violència de gènere:

Des d’una perspectiva educativa, des del respecte al drets humans  i seguint les orientacions de la IV Conferencia Mundial sobre la Dona (Pequin 1995), treballem per tal que no es donin casos d’assetjament ni de violència de gènere a l’escola. Com en moltes universitats i centres educatius de nivell internacional,  existeix una comissió específica que analitzarà els casos que es coneguin a l’escola i que no s’hagin solucionat a través del diàleg.

Aquesta comissió, formada per persones participants, col·laboradores i del dia a dia, de cultures i edats diferents, demana informació a les parts i proposa la solució al conflicte, prenent sempre posició a favor de les víctimes. Com a norma general, no s’accepta la continuïtat a l’escola de cap persona que no es comprometi a canviar els comportaments sexistes.

Cal que totes les persones de l’escola coneguin l’existència d’aquesta comissió i les orientacions educatives que té.