Grups interactius

Per tal de dur a terme les activitats educatives, fomentem que a les classes i tallers es formin grups interactius, és a dir, petits grups de participants en els que les persones s'ajuden, s'ensenyen i col·laboren entre elles. Aquests grups afavoreixen la solidaritat, el diàleg entre iguals, l'expressió dels coneixements implícits i de les habilitats i de la intel·ligència cultural de totes les persones. D'aquesta forma, la classe no està centrada en la figura de la persona dinamitzadora.

Els grups interactius és una innovació metodològica que estem duent a terme a l'escola. Tothom comparteix el coneixement i l'explicació: els qui coneixen un raonament o contingut el reforcen explicant-lo als companys i els qui no el sabien l'aprenen més fàcilment perquè l'explica un company o una companya. Això es degut a que una persona que ha fet el mateix procés d'aprenentatge pot facilitar estratègies que ajuden l'altre persona en aquest aprenentatge.

Aquesta manera d'organitzar la classe beneficia a tothom: el que rep l'ajuda en un moment donat i que la dóna perquè també reforça i aprèn millor allò que ja sap. D'aquesta manera es superen els desnivells que es puguin donar i s'avança conjuntament cap als objectius fixats d'una forma més ràpida.