Model dialògic de prevenció i resolució de conflictes

La norma consensuada per l'Assemblea de l'Escola és No atemptar contra els Drets Humans. Ni a l'Escola ni a cap activitat organitzada per l'Escola s'accepta cap compartament que atempti contra això.

A més d'aquesta norma consensuada disposem d'una comissió contra l'assetjament per assegurar que l'Escola sigui sempre un espai de violència zero