Las Sinsombrero. Perquè sense elles la història no està completa ...

XXX

 

La Generació del 27 és un dels moviments artístics i intel·lectuals més importants de la història cultural espanyola. Els seus membres masculins són àmpliament coneguts. Però, per què en la seva extensa nòmina no apareixen figures femenines? ¿És que potser les dones no podien ser artistes en aquella època? Res més lluny de la realitat ... Las Sinsombrero ens les dóna a conèixer, fent així que la història es completi.

Enllaç: http://www.rtve.es/lassinsombrero/es