Resultats dels sorteigs - Resultados de los sorteos –Results of the raffles

Feu clic per consultar els resultats dels sorteigs / Haz clic para consultar los resultados de los sorteos / Click to see the results of the raffles :

-Resultats/ Resultados / Results

Pròximament publicarem les llistes d'espera ! / ¡ Próximamente publicaremos las listas de espera ! / We will publish the waiting lists soon

  • Contacteu amb l'escola / Contactar con la escuela / Contact the school :
    93. 256. 57.79 - escola@edaverneda.org