INFORMACIÓ/ INFORMACIÓN / INFORMARTION

-Informem que els dies 23 i 24 de juny no hi haurà atenció presencial ni telefònica de l'escola, però el 25 de juliol i hi haurà atenció a través del correu electrònic edaverneda@gmail.com.

El 28 de juny tornem amb l'horari de sempre presencial, telefònic i a través de correu electrònic de 10:00 h a 13:00 h i de 17:00 h a 20:00 h.

Us esperem!!

------------------------

-Informamos que los días 23 y 24 de junio no habrá atención presencial ni telefónica en la escuela, pero el 25 de julio sí habrá atención a través del correo electrónico edaverneda@gmail.com.

El 28 de junio volvemos con el horario de siempre presencial, telefónico y a través de correo electrónico de 10:00 h a 13:00 h y de 17:00 h a 20:00 h.

Os esperamos!!

------------------------

We inform that on June 23 and 24 there will be no face-to-face or telephone attention at the school, but on July 25 there will be attention through the e-mail edaverneda@gmail.com.

On June 28th we will return with the usual schedule of face-to-face, telephone and e-mail from 10:00 am to 1:00 pm and from 5:00 pm to 8:00 pm.

We are waiting for you!