Projectes europeus

Fa temps que Àgora te presència a Europa a partir de la seva participació com a entitat coordinadora o sòcia en diversos projectes educatius d’àmbit europeu.
 
Això ens permet intercanviar experiències, difondre el nostre model educatiu i de participació democràtica arreu, crear xarxa associativa i fer accions compartides amb altres països.
 
Per realitzar tots aquests projectes Àgora ha estat treballant amb moltes entitats relacionades amb l'àmbit de l'educació d'arreu d'Europa.
 
Algunes d'elles són: Centro Studi e Formazione Villa Montesca (Itàlia), Center for TeleInFrastruktur (CTiF) • Aalborg University (Dinamarca), Save the Children Romania (Rumania), Bolton University (Regne Unit), AFEC (Francia), Karelia University of Applied Sciences (Finlàndia), Navreme Boheme, s.r.o. (República Txeca), Centre for e-Learning Technologies Kaunas University of Technology (Lituania), Labour Centre of Békés Conty.(Hungría), Associazione Genitori Scuola Di Donato (Itàlia), Universidad de Valladolid (España), Universitat Pompeu Fabra-GTI (España), etc.
 

Actualment estem realitzant els següents projectes:

 

EMPOWERINGYOU

EmpoweringYou: empowerment of young EU citizens through a gamified virtual collaboration platform for political and civic participation

L'objectiu del projecte és promoure la participació política i cívica dels joves adults a través del joc.

PER QUÈ?

D'acord amb les estadístiques recents de la UE, només el 63% de la ciutadania jove europea participa en eleccions, tenint com a resultat la seva exclusió política, cívica i social a escala local, nacional i Europea. A més, existeix una forta correlació entre baix nivell educatiu, atur, risc de pobresa i ciutadania activa. Gent jove afrontant una o més d'aquestes desavantatge té més possibilitats que patir exclusió de la vida democràtica.

COM?

Desenvoluparem una plataforma de joc interactiva, basada en l'aprenentatge i intercanvi d'idees, combinant educació no-formal així com el treball en xarxa i compromís comunitari actiu, amb l'objectiu de promoure la participació política i cívica de la ciutadania europea a escala local, nacional i europea, desenvolupant el compromís cívic.

Entitat coordinadora

Innova Consultancy LTD d'Anglaterra

http://empoweringyouproject.eu/en/

 


 

SCIENCELIT

ScienceLit, Alfabetització científica per tots i totes! (2016-2018)

El projecte ScienceLit té com a objectiu apropar la ciència a persones adultes, especialment a aquelles que es troben en situació de risc. 

PER QUÈ?

Les tertúlies científiques dialògiques són una via per aconseguir alguns dels reptes europeus actuals quant a la ciència, tant per part d'institucions com de la societat civil i l'educació de persones adultes, especialment dels sectors amb un baix nivell de formació acadèmica, ja que aquestes persones han estat tradicionalment excloses de l'àmbit de la ciència i, no obstant això, es beneficiarien d'aquest coneixement en la vida quotidiana.

COM?

Aquest projecte engloba en primer lloc les tertúlies científiques dialògiques, una activitat en la qual es llegeixen obres i articles científics, es reflexiona, i, a través del diàleg, es crea un aprenentatge col·lectiu, així els i les participants adquireixen coneixement científic, així com capacitat d'argumentació i respecte mutu. En segon lloc, aquestes sessions de les tertúlies científiques dialògiques seran filmades per elaborar una guia interactiva dirigida a educadors que tinguin interès a aplicar aquesta actuació. Finalment, s'organitzarà un curs de formació destinat a persones professionals com a educadors/es.

Coordinador

Associació Àgora
 

http://www.sciencelit.eu/


EDUFIN: FINANCIAL LITERACY FOR YOUNG ADULTS AT RISK

El projecte EDU-FIN (2014-2016) té com a objectiu satisfer les necessitats reals sobre l’educació financera dels joves adults -18-34 anys d'edat, poc qualificats, sense educació obligatòria.

PER QUÈ?

Avui dia els mercats financers són cada vegada més complexos i per aquesta raó la ciutadania ha d'estar informada i ser crítica. D'aquesta manera, es poden prendre decisions claus per millorar diferents aspectes de la vida, no només des d'una òptica financera. L'educació financera està estretament relacionada amb l'adquisició de les competències bàsiques promogudes per la Unió Europea per tal d'assolir els 5 objectius de l'Estratègia Europa 2020.

COM?

Durant tot el projecte es crearà un pla d'estudis sobre l’educació financera. Aquest programa es desenvoluparà amb la participació activa dels propis beneficiaris a través d’un procés participatiu. La creació d'aquest programa és important pel fet que en el futur podria ser implementat en els sistemes educatius nacionals a Europa i, en conseqüencia,  crear una nova línia d'educació innovadora i contemporània. Els estudis demostren que el nivell de l'educació financera és baixa en certs grups demogràfics, com els adults joves en situació de risc i sorprenentment en l'actualitat hi ha pocs projectes que estan especialment enfocats en aquest tema.

http://edufinproject.eu/


VALDIVOL: Validation of key competences in voluntary service organizations (2014-2016). Grundtvig Multilateral Project. Lifelong Learning programme. DG Educació i Formació. Comissió Europea.

El projecte europeu “ValidVol: Validació de les competències claus en l’organització del servei de voluntariat” té com a principal objectiu el desenvolupament d’una eina especifica adreçada a la certificació de les competències claus adquirides per persones adultes  voluntàries en entitats socials que els hi permeti la seva inserció en el mercat de treball.
 
Entitat coordinadora: 
Università del Terzo Settore
Luisa Pagano. Email : units@uniterzosettore.it
 
Web page: 
 

 
 
Metis - Meeting teachers co-design needs by means of Integrated Learning Environments  (2012-2015) Transversal Programme. Key Activity 3. Lifelong Learning Programme. DG Educació i Formació. Comissió Europea.
El projecte europeu “METIS: Satisfent les necessitats de co-disseny dels docents mitjançant Entorns d’Aprenentatge Integrats” incideix en la millora de les pràctiques educatives que duem a terme en diferents centres educatius, oferint eines tecnològiques d’alta qualitat que ajuden en la planificació i disseny de les classes que impartim. METIS busca analitzar la viabilitat i possibilitat en l’aplicació d’aquestes eines tecnològiques en tres sectors educatius específics: educació per a adults, formació professional i educació universitària.
 
Entitat coordinadora: 
University of Valladolid (UVa)
Yannis Dimitriadis. E-mail: yannis@tel.uva.es
 

 
 
MOMA- Montessori method for Orienting and Motivating Adults (2012-2014). Grundtvig Multilateral Project. Lifelong Learning programme. DG Educació i Formació. Comissió Europea.
El projecte europeu “MOMA: Mètode Montessori d’Orientació i Motivació de persones Adultes” vol explorar si els principis de Montessori també poden aplicar-se en la formació de persones adultes i, en particular, si és possible crear un entorn d’aprenentatge en el que les persones adultes es puguin sentir lliures per expressar la seva personalitat.
 
Entitat coordinadora: 
Centro Studi e Formazione Villa Montesca
Fabrizio Boldrini. E-mail: fabrizio.boldrini@montesca.it
 
 

Els últims projectes europeus en els que hem participat han estat els següents:

 
Com a entitat coordinadora:
 
  • Bridging the Gap (2007- 2008) 'Europe for Citizens' Programme. DG Educació i Formació. Comissió Europea. 
  • ABE-CAMPUS: virtual basic education communities in Europe (2003-2005) Minerva action. Socrates Program. . DG Educació i Formació. Comissió Europea.
  • DIMELI: Dialogical Media Literacy (2002-2004) E-learning action. DG Educació i Formació. Comissió Europea.
  • Gatherings in the Cyberspace II. (2000) Grundtvig 1 action. Socrates program. DG Educació i Formació. Comissió Europea.
  • Gatherings in the Cyberspace II. (2000) Grundtvig 1 action. Socrates program. DG Educació i Formació. Comissió Europea.
 
Com a entitat sòcia:
 
LIFE 2.0: Geographical positioning services to support independent living and social interaction of elderly people (2010-2013) Information and Communications Technologies Policy Support Programme (ICT PSP). Information Society and Media Directorate-General. European Commission. 
 
Life 2.0 és una plataforma de serveis que li permetrà entrar en contacte amb les persones que viuen en el seu barri. Tant si es connecta a la plataforma Life 2.0 des de casa o des del seu dispositiu mòbil serà capaç de veure qui està al seu voltant, quins serveis s'ofereixen en el seu veïnat, qui entre els seus amics li poden ajudar amb tasques simples, o quins són els principals esdeveniments en la seva àrea en els que pot participar.
 
Entitat coordinadora: 
Center for TeleInFrastruktur (CTiF) • Aalborg University 
Neeli R. Prasad. E-mail: np@es.aau.dk 
 

The Social Capital School - Parents, the comunity and vulnteering: a resource for all! (2011-2013) Grundtvig Learning Partnerships. Lifelong Learning Programme. DG Educació i Formació. Comissió Europea.
Aquest projecte neix de la necessitat concreta dels pares d’iniciar un diàleg amb el món de l'escola (sobretot amb els professors), sobre com educar junts a nens i nenes ciutadans actius que s'ocuparan de diferents funcions aplicant diversos contextos i enfocaments educatius. En la seva vida útil de 2 anys, el projecte vol crear espais de reflexió, experimentació i intercanvi entre els adults, la gent gran i els joves que participen en l’educació dels nenes i les nenes per aconseguir un desenvolupament de la comunitat per a la inclusió.
 
Entitat coordinadora:  
Associazione Genitori Scuola Di Donato
Anna Becchi. E-mail: euprojects@genitorididonato.it 
 

 
Worthplay:Worth Playing Digital Games for Active and Positive Ageing (2012-2014) Fundación general CSIC- Obra Social La Caixa.
 
Entitat coordinadora: 
Universitat Pompeu Fabra- Grup de Tecnologies Interactives
Josep Blat. E-mail: josep.blat@upf.edu 
 

 
CONNECT: Web 2.0-based virtual communities and social learning to strengthen competencies of people at risk of exclusion (2010-2012) Transversal Programme. Key Activity 3. Lifelong Learning Programme. . DG Educació i Formació. Comissió Europea.
 
Entitat coordinadora:  
Fondazione Politecnico di Milano
Clementina Marinoni. E-mail: clementina.marinoni@fondazione.polimi.it  
 

Tra.C.I.E Training Citizenship and Intercultural Education: methods and resources for adult learning (2007-2009) Lifelong Learning Programme. Grundtvig 1. DG Educació i Formació. Comissió Europea.
Tra.C.I.E (Educació Intercultural i per la Ciutadania: mètodes i recursos per l’aprenentatge de persones adultes) és un projecte finançat per la Comissió Europea (LLP, Grundtvig- Projectes Multiculturals) i coordinat des de la Universitat de Palermo.
 
L’objectiu general del Tra.C.I.E és desenvolupar un currículum per la formació educadors involucrats en l’àmbit de l’educació intercultural i per la ciutadania i per la ciutadania en 5 països europeus (Itàlia, Bulgaria, Espanya, Portugal i Romania). Aquest currículum ha estat creat a partir de l’intercanvi internacional de bones pràctiques que ja funcionen en aquest àmbit.
 

CLAN: Contimuous Learning for Adults Needs (2007- 2009) Lifelong Learning Programme. Grundtvig 1. DG Educació i Formació. Comissió Europea.
 
El projecte europeu CLAN: Aprenentatge continuat per a persones adultes desenvolupa un nou mètode d’aprenentatge per a que les persones adultes puguin conciliar la formació amb la vida familiar i laboral.
CLAN ha permès crear un mètode definit com a Soft Learning que, mitjançant l’ús d’una plataforma d’aprenentatge virtual, facilita la formació al llarg de la vida a aquelles persones els treballs de les quals presenten determinades característiques que dificulten la seva formació (per exemple, bombers, policies, educadors socials, periodistes, etc.).
 

E-AIDS: An e-learning environment for HIV/AIDS education (2007-2009) Lifelong Learning Programme. Grundtvig 1. DG Educació i Formació. Comissió Europea.
 
El projecte "E-AIDS: Una plataforma d’educació virtual sobre la SIDA" porta a terme una solució integrada per a la educació de persones adultes en l’àmbit de la prevenció de la SIDA. Segons les últimes enquestes de la xarxa “EUROHIV”, en el 2005 hi havia 23.620 nous casos diagnosticats amb aquesta infecció només a la UE.
E-AIDS té com a objectiu reforçar l’educació i formació en la prevenció de la SIDA, integrant l’e-learning en aquest aprenentatge , a través d’enfocaments pedagògics innovadors i de noves metodologies de formació.
Aquest projecte s’ha coordinat des de Save the Children Romania i han participat entitats de 5 països europeus (Romania, Espanya, Itàlia, Polònia i República Txeca). E-AIDS és un projecte finançat per la Comissió Europea (LLP, Grundtvig – Proyectes Multilaterals).