Compliants channel

L'Escola és un espai de Violència Zero i anti rumors. Per fer-ho possible disposem d'un protocol i una comissió específica que treballa per evitar aquestes situacions. I aquest Canal de Denúncies on totes les persones participants, voluntàries, veïnes del barri o membres de la plantilla poden manifestar qualsevol conducta irregular portada a terme per l'Escola.

Què faig si vull presentar una queixa o denúncia?

Hi ha diferents vies:

  • Presentar-te a la Coordinació de l'Escola ("Raconet")
  • Trucar al telèfon de l'Escola (93 256 57 79) i demanar per Coordinació.
  • Enviar un mail a canaldedenucias@gmail.com


Totes les queixes o denúncies que es presentin (tan presencialment, per telèfon o per mail) seran tractats sempre des de la confidencialitat.