Last day at Open Summer School

Today is the last day of Open Summer School. Enjoy some courses pictures

See you in september!

 

 

Anglès inicial

 

 

 

Català bàsic 1

 

 

 

Castellà oral (matins)

 

 

 

Anglès inicial (tardes)

 

 

 

GES estiu (mates)

 

 

 

Castellà oral (tardes)

 

 

 

Anglès avançat

 

 

 

Nivells inicials (alfabetització, neolectors, certificat)

 

 

 

GES d'estiu (anglès)

 

 

 

Castellà oral

 

 

 

Tractament d'imatge

 

 

 

Internet inicial

 

 

 

Tertúlia literària dialògica (anglès)