Polítiques de privacitat i cookies

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és Associació de persones participants Àgora (en endavant "ASSOCIACIÓ ÀGORA")

 • Domicili social: C. Selva de Mar, 215; 5è
 • NIF: G-58312489
 • Registre Públic: Registre d'Associacions amb el nº8530
 • Correu electrònic: agora@edaverneda.org

En cas de dubte o consulta sobre qualsevol aspecte sobre privacitat pots comunicar-ho a la nostra adreça postal "ASSOCIACIÓ ÀGORA", oa l'adreça electrònica agora@edaverneda.org

Com hem obtingut les dades de caràcter personal?

Les teves dades de caràcter personal han estat obtingudes a través de les relacions prèvies que has mantingut amb "ASSOCIACIÓ ÀGORA", o amb motiu de les relacions que mantens en l'actualitat amb la nostra entitat, bé per la teva condició de soci, per haver estat donant, haver o estar participat en algun curs o participat en alguna de les nostres activitats, ser o haver estat voluntari, col·laborador o bé per haver sol·licitat que et remetem informació promocional sobre les nostres activitats, cursos i iniciatives.

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractarem de tu per a les finalitats legítimes que més endavant s'expliquen, són els següents:

 • Dades identificatives: nom i cognoms
 • Tipus de document
 • Data de naixement
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic
 • Dades d'aportació: quantitat i periodicitat

En els casos en què sigui necessari per la naturalesa de la nostra relació amb tu, podem arribar a tractar altres dades que tu ens facilitis voluntàriament:

 • Lloc de Naixement
 • Gènere
 • Dades de Contacte: telèfon i adreça postal
 • Aportació econòmica: una altra quantitat
 • Forma de pagament
 • Domiciliació
 • Deducció

També us informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb "ASSOCIACIÓ ÀGORA", inclosos els que ens aportacions mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d' aquestes xarxes socials o aplicacions.

Per a què tractem les teves dades personals?

Per complir amb els nostres objectiu permanent de que l'Escola és arribar a totes les persones i a tots els sectors del barri, per aconseguir facilitar a tothom l'accés a l'educació de persones adultes, tractem les dades dels nostres participants, socis, donants, voluntariat, col·laboradors per a les següents finalitats:

Enviar informació sobre "ASSOCIACIÓ ÀGORA" via, telèfon, correu postal, correu electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, llevat que l'interessat manifesti el contrari; i donar resposta a les peticions d'informació sol·licitades.

 • Promoure la col·laboració econòmica amb "ASSOCIACIÓ ÀGORA", així com altres tipus de participació activa
 • Fomentar la col·laboració en "ASSOCIACIÓ ÀGORA" a través de la xarxa de voluntariat.
 • Coordinar la participació en activitats organitzats per o per a la xarxa de voluntariat de "ASSOCIACIÓ ÀGORA".
 • Convidar actes o esdeveniments que organitzi "ASSOCIACIÓ ÀGORA".
 • Activitats bàsiques d'elaboració de perfils, d'acord amb la informació que directament ens hagis proporcionat, i destinada a assegurar l'adequada gestió de les anteriors activitats

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l'enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, cursos i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat.

L'interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l'adreça electrònica agora@edaverneda.org o dirigint una sol·licitud a l'adreça postal de "ASSOCIACIÓ ÀGORA".

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la teva relació amb "ASSOCIACIÓ ÀGORA" com a participant, soci, donant, voluntari, col·laborador, està legitimat en resultar necessari per a complir les obligacions contractuals derivades d'aquesta relació.

El tractament de les teves dades personals per a l'enviament d'informació promocional sobre activitats, cursos o iniciatives de "ASSOCIACIÓ ÀGORA" similars a les que hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

El tractament de les teves dades personals per a l'exercici del voluntariat és necessari ja que ho estableix la normativa vigent sobre el voluntariat.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

Mai vendrem, llogarem o cedirem les teves dades personals, però aquests podran ser facilitats als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius que a continuació s'expliquen:

 • Administraciones Públques: per al compliment de les obligacions legals a què "ASSOCIACIÓ ÀGORA" està subjecta per la seva activitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per a l'organització o coordinació dels cursos, activitats i iniciatives en les que voluntàriament participis.

Si en el futur "ASSOCIACIÓ ÀGORA" realitzés altres cessions de dades personals, et s'informarà oportunament.

Durant quant de temps guardarem les seves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb "ASSOCIACIÓ ÀGORA", i fins i tot després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació, si no ens comuniques el contrari. En aquest supòsit, es tractaran a efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i / o contractuals. Conservarem la teva informació personal el temps necessari o permès en atenció als fins per als quals s'hagi obtingut. Els criteris emprats per determinar els terminis de conservació inclouen les nostres obligacions legals, necessitats estadístiques o el fet que la conservació sigui o no aconsellable en funció de la nostra postura jurídica.

Quins són els teus drets?

Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

Per a més informació sobre les garanties al teu privacitat, pots dirigir-te a "ASSOCIACIÓ ÀGORA" a través de:

 • agora@edaverneda.org o mitjançant les adreces postal indicada.
 • Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

Galetes

Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies quan un usuari navegui per la seva pàgina web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades per la nostra web s'associen exclusivament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l'usuari.

Les galetes no són utilitzades per a demanar informació personal de l'usuari.

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, el servei d'Analítica web de Google. Els usuaris poden configurar el navegador perquè bloquegi totes les galetes. En aquest cas, pot ser que l'usuari no accedeixi a totes les funcionalitats que té el lloc web.