ASSEMBLEA GENERAL DE L'ESCOLA 31/03/22 DE 17:00H A 18:00H

ORDRE DEL DIA:
1) Informacions i calendari
2) Eleccions Junta d'Àgora*
3) Tancament econòmic de les associacions 2021
4) Aprovació dels pressupostos de les associacions 2022
5) Pla Anual 2022
Precs i preguntes
* Si es volen presentar candidatures, solament cal informar-lo al Raconet. Data límit de presentació 30 de març de 10 a 13 h.

XXXXX