L’escola ja és un punt d’informació i orientació d’acreditació de competències

L’escola d’Adults de la Verneda ha complert un altre somni! Des d’aquest mes de juliol som un PUNT D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ DEL PROCÉS D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.
 
L'Acreditació de competències és el reconeixement de les capacitats i coneixements adquirits per l'experiència laboral i la formació no formal, no reglada, que permet l'exercici de l'activitat professional i amb l'objectiu d'acreditar l'experiència laboral i/o acabar els estudis propis del certificat de professionalitat o del títol de formació professional.
 
I precisament ara s’acaba d’obrir la convocatòria Acredita’t 2013, en la qual l’Escola és un dels centres habilitats per l’Institut Català de Qualificacions Professional i podem realitzar les tasques d’informació i orientació.
 
La present convocatòria va dirigida als perfils professionals que pertanyen a l'àmbit de la dependència, de la instrucció de gossos d'assistència, del condicionament físic, del ioga, dels biocides, de la formació de formadors i de les bastides tubulars.
 
El nombre total de places són 1712 i queden distribuïdes de la següent manera:
 
Dependència:
  • Atenció sociosanitària a persones en el domicili. 350 places
  • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. 950 places
 
Instrucció de gossos d'assistència: 40 places
 
Condicionament físic:
  • Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent. 30 places.
  • Condicionament físic en grup amb suport musical. 30 places
 
Ioga: Instrucció en ioga. 112 places
 
Biocides: 
  • Serveis per a control de plagues. 50 places
  • Gestió de serveis per al control d'organismes nocius. 50 places
 
Formació de formadors: Docència de formació per a l'ocupació. 50 places.
 
Bastides tubulars: Muntatge de bastides tubulars. 50 places. 
 
Únicament podran realitzar l’acreditació de competències professionals aquelles persones que la seva experiència laboral i/o formativa se situï en aquests àmbits. No podran participar del procés persones que vulguin acreditar altres àmbits laborals.
 
Tota la informació, requisits, calendari, centres, etc., de la convocatòria d'enguany la pots trobar al següent web: www.gencat.cat/acreditat