Llistat d’inscripcions - Listado de inscripciones – Registration list

Feu clic en el curs per consultar el vostre número a  les llistes / Haz clic en el curso para consultar vuestro número en las listas / Click on your course to check you number on the lists:

 

FORMACIÓ INICIAL / FORMACIÓN INICIAL / INITIAL TRAINING

-Alfabetización / Alfabetización / Literacy (learning to read and write)

Dimarts , dimecres i dijous 10:15-12:15h / Martes, miércoles y jueves 10:15-12:15h / Tuesday, Wednesday and Thursday 10:15-12:15 a.m

-Alfabetización / Alfabetización / Literacy (learning to read and write)

Dimarts , dimecres i dijous 16:30-18:30h / Martes, miércoles y jueves 16:30-18:30h / Tuesday, Wednesday and Thursday 04:30-06:30 p.m

-Neolectors / Neolectores / Reading and writing for beginners

Dimarts , dimecres i dijous 10:30-12:30h / Martes, miércoles y jueves 10:30-12:30h / Tuesday, Wednesday and Thursday 10:30-12:30 a.m

-Neolectors / Neolectores / Reading and writing for beginners

Dimarts , dimecres i dijous 17:30-18:30h / Martes, miércoles y jueves 1:30-18:30h / Tuesday, Wednesday and Thursday 0:30-06:30 p.m

-Certificat /Certificado / Primary Certificate

Dimarts , dimecres i dijous 10:40-12:40h / Martes, miércoles y jueves 10:40-12:40h / Tuesday, Wednesday and Thursday 10:40-12:40 a.m

-Certificat /Certificado / Primary Certificate

Dimarts , dimecres i dijous 16:45-18:45h / Martes, miércoles y jueves 16:45-18:45h / Tuesday, Wednesday and Thursday 04:45-06:45 p.m

 

LLENGÜES: CASTELLÀ / LENGUAS: CASTELLANO / LANGUAGES: SPANISH

-Castellà oral – Castellano oral - Oral Spanish

Dilluns i Divendres / Lunes y Viernes / Monday and Friday

10:15-12:15h mat (online)10:15 a.m to 12:15 p.m (online)

-Castellà oral – Castellano oral - Oral Spanish


Dilluns i Divendres / Lunes y Viernes / Monday ad Friday
17h-19h (presencial) / 5 p.m to 7 p.m (in-person)

 

TERTÚLIES DIALÒGIQUES / TERTULIAS DIALÓGICAS / DIALOGIC GATHERINGS

-Tertúlia Científica / Tertulia Científica / Gathering to converse about science

Dimecres / Miércoles / Wednesday

20:15h online - 08:15 p.m (online)

-Tertúlia Feminista / Tertulia Feminista / Gathering to converse about feminism

Dijous / Jueves / Thursday 

18:00h online - 06:00 p.m online

-Tertúlia Literària (en anglés) / Tertulia Literaria (en inglés) / Literary

Gatherings (in English)


Dimecres / Miércoles / Wednesday
19h online - 07:00 p.m online

-Tertúlia Literària (en castellà) / Tertulia Literària (en castellano) / Literary Gatherings (in Spanish)

Dilluns / Lunes / Monday

17h online - 05:00 p.m online

-Tertúlia Literària (en català) / Tertulia Literaria (en catalán) /

Literary Gatherings (in Catalan language)
Dimarts / Martes / Tuesday
17h online - 05:00 p.m online

 

ALTRES LLEGÜES / OTRAS LENGUAS / OTHER LANGUAGES

-ANGLÉS inicial– INGLÉS inicial- ENGLISH (beginners)

Dilluns / Lunes / Monday 10:30-12:30h presencial - 10:30-12:30 a.m face-to-face

-ANGLÉS inicial– INGLÉS inicial- ENGLISH (beginners)

Divendres / Viernes / Friday

17.30h a 19:30h presencial - 05:30-07:30 p.m face-to-face

-ALEMANY INICIAL – ALEMÁN inicial- GERMAN (beginners)


Dilluns i Dijous / Lunes y Jueves / Monday i thursday
19:00-21:00h online - 07:00-09:00 p.m online

-FRANCÈS inicial– FRANCÉS inicial- FRENCH (beginners)

Dijous / Jueves / Thursday 17:00-19:00h online - 05:00-07:00 p.m online

 

INFORMÀTICA / TIC / INFORMÁTICA / TIC / ICT, information and communication technologies

-Informàtica inicial / Informática inicial / COMPUTING (Beginners)

Dijous / Jueves / Thursday

17:15-18:45h presencial - 10:30 – 12:00 a.m face-to-face

-Informàtica inicial / Informática inicial / COMPUTING (Beginners)

Dijous / Jueves / Thursday

19:00-20:30h presencial - 07:00 – 08:30 p.m face-to-face

-Naveguem per Internet / Navegamos por Internet / Let’s surf the internet

Dilluns / Lunes / Monday

10:30-12:00 matí presencial - 10:30 – 12:00 a.m face-to-face

-Naveguem per Internet / Navegamos por Internet / Let’s surf the

internet

Dimarts / Martes / Tuesday

19:00-20:30h presencial - 07:30 – 08:30 p.m face-to-face

 

MÒDULS FORMATIUS / MÓDULOS FORMATIVOS / TRAINING MODULES

-Alfabetització financera – Alfabetitzación finaciera - Financial literacy

Dijous / Jueves / Thuesday

19:00-20:00(online)- 07:00 to 08:00 p.m (online)

 

TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES / TÉCNICAS ARTÍSTICAS / ART AND CREATIVITY

-Pintura de roba / Pintura de ropa / Painting Clothes

Dilluns / Lunes 10:30-12:30h / Monday 10:30-12:30 a.m

-Pintura de roba / Pintura de ropa / Painting Clothes

Divendres / Viernes 17:00-18:30 / Friday 05:00-06:30 p.m

- Manualitats / Manualidades / Handcrafts

Dijous / Jueves 10:30-11:30h / Thursday 10:30-11:30 a.m

-Manualitats de temporada / Manualidades de temporada / Seasonal

Handcrafts

Dimarts / Martes 17:00-19:00h/ Tuesday 05:00-07:00 p.m

-Puntes de coixí / Encaje de bolillos / Bobbins

Dimecres/ Miércoles 17:00-19:00h/Wednesday 05:00-07:00 p.m

-Pintura 1 / Pintura 1 / Painting 1

Divendres 17:00-19:00h / Friday 05:00 p.m.-07:00 p.m.

-Pintura 2 / Pintura 2 / Painting 2

Dijous/Jueves 10:30-12:30h/ Thursday 10:30-12:30 a.m

-Ceràmica / Cerámica / Cermics

Divendres / Viernes 17:30-20:30h/ Friday 05:00-07:00 p.m

 

PROVES LLIURES / PRUEBAS LIBRES / EXAMS PREPARATION

-Preparació proves lliures de Graduat Educació Secundària  / Preparación pruebas libres de Graduado en Educación Secundaria   / Preparation to pass the GES exam

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres / Lunes, martes, miércoles,jueves y viernes 18:30-20:30h/ Monday to Friday 06:30-08:30 p.m

-Preparació prova d'accés a la Universitat +25, +40, +45  / Preparación prueba de acceso a la universidad +25 +40 +45 libres de Graduado en Educación Secundaria / Preparation to pass the entrance exam to the university offered to people aged between 25-45

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres / Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 20:00-22:00h/ Monday to Friday 08:00-10:00 p.m

-ANGLÈS: Preparació proves del Nivell Intermedi de l’Escola Oficial d’Idiomes  / INGLÉS: Preparación pruebas de Nivel Intermedio de la Escuela Oficial de Idiomes  / ENGLISH: Preparation for the Intermediate test on the Official Language School

Dimarts i dijous  / Martes y jueves 20:00-22:00h/ Tuesday and Thursday 08:00-10:00 p.m

-Nivell bàsic ACTIC (preparació examen informàtica)  / Nivel básico ACTIC (preparación examen informática) / ACTIC Beginners Test (test preparation for computing certificate given by the Catalan Government)

Divendres / Viernes 18:00-19:30/ Friday 06:00-07:30 p.m

-Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera (nivell A1-A2) /Diploma de Español como lengua Extrangera (nivel A1-A2) /Diploma of Spanish as a Foreign Language (A1-A2 level)


Dimecres i divendres / Miércoles y Viernes 19:00-21:00h/ Wednesday and Friday 07:00-09:00 p.m

 

ALTRES / OTRAS FORMACIONES / OTHERS

-Ortografia / Ortografía / Orthography

Divendres / Viernes 17:00-19:00h/ Friday 05:00-07:00 p.m